Masierek, E., & Torzewski, R. (2018). Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Poddębicach z perspektywy użytkowników. Space – Society – Economy, (25), 37–59. https://doi.org/10.18778/1733-3180.25.03