Borowska-Stefańska, M., & Wiśniewski, S. (2018). Zróżnicowanie pokrycia terenu i cech geometrycznych działek wzdłuż autostrad oraz dróg ekspresowych w Polsce. Space – Society – Economy, (23), 95–110. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.06