Małuszyński, M. M., Krajewska, K., Krajewski, J. P., & Małuszyńska, I. (2018). Rewitalizacja wybranych terenów poprzemysłowych w przestrzeni miejskiej Skierniewic ze szczególnym uwzględnieniem elementów przyjaznych środowisku. Space – Society – Economy, (23), 75–93. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.05