Rek, A. (2018). Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymna lokalną politykę przestrzenną – studium przypadku gminy Rzgów. Space – Society – Economy, (23), 55–73. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.04