Pielesiak, I. (2017). Tereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej Stryków i ich wpływ na jakość życia mieszkańców. Space – Society – Economy, (21), 51–71. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.03