Wiśniewski, S., & Siwirska, M. (2017). Wewnętrzna dostępność transportowa gminy Stryków w zakresie transportu zbiorowego. Space – Society – Economy, (21), 7–29. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.01