Janiszewska, A., & Klima, E. (2005). Kościół w społeczności lokalnej. Space – Society – Economy, (7), 332–343. https://doi.org/10.18778/1733-3180.07.29