Wojnarowska, A. (2017). Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta – przetestowanie nowej metody oceny na grupie miast średnich regionu łódzkiego. Space – Society – Economy, (19), 43–63. https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.03