Borowska-Stefańska, M. (2017). Ocena ryzyka powodziowego w wybranych gminach województwa łódzkiego. Space – Society – Economy, (19), 21–41. https://doi.org/10.18778/1733-3180.19.02