Janiszewska, A. (2022). Drugie przejście demograficzne w dużych miastach w Polsce i jego implikacje. Space – Society – Economy, (33), 7–40. https://doi.org/10.18778/1733-3180.33.01