Podyma, A., Sikorska, A., Warczyńska, M., & Bartosiewicz, B. (2016). Wymiar społeczny programu Mia100 Kamienic w Łodzi. Space – Society – Economy, (15), 115–129. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.08