Gabrel, M. (2016). Uwarunkowania polityki mieszkaniowej dużych miast Ukrainy. Space – Society – Economy, (15), 33–43. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.03