(1)
Kikosicka, K. Mobilność Przestrzenna Ludzi Starych – Aktualny Stan Badań. SSE 2015, 49-59.