(1)
Rek, A.; Kowalski, R. Wpływ Lokalnej Polityki Przestrzennej Na rozwój terenów Mieszkaniowych – Studium Przypadku Gminy Aleksandrów Łódzki. SSE 2018, 65-84.