(1)
Rek, A. Wpływ Zmian Ustawy O Planowaniu I Zagospodarowaniu Przestrzennymna Lokalną Politykę Przestrzenną – Studium Przypadku Gminy Rzgów. SSE 2018, 55-73.