(1)
Janiszewska, A.; Klima, E. Kościół W społeczności Lokalnej. SSE 2005, 332-343.