(1)
Borowska-Stefańska, M. Ocena Ryzyka Powodziowego W Wybranych Gminach województwa łódzkiego. SSE 2017, 21-41.