[1]
Kikosicka, K. 2015. Mobilność przestrzenna ludzi starych – aktualny stan badań. Space – Society – Economy. 14 (grudz. 2015), 49–59. DOI:https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.03.