[1]
Rek, A. 2018. Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymna lokalną politykę przestrzenną – studium przypadku gminy Rzgów. Space – Society – Economy. 23 (mar. 2018), 55–73. DOI:https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.04.