Lisek, K. (2019) „Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści”, Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(4), s. 250–270. doi: 10.18778/1733-8069.15.4.12.