Lisek, K. (2019). Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(4), 250–270. https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.4.12