Butrym, Marek. „Umiędzynarodowienie studiów wyższych – Dla Kogo Zyski, Dla Kogo Straty? ”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, no. 74 (wrzesień 30, 2020): 39-54. Udostępniono lipiec 29, 2021. https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9107.