Janus, E. „Terapeuta zajęciowy I Jego Rola W Pracy Z Osobami Z niepełnosprawnością, zagrożonymi Wykluczeniem społecznym”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 60, marzec 2017, s. 57-67, doi:10.18778/0208-600X.60.05.