Sońta, M., i B. Zych. „«Wreszcie możemy Mieć Wolniejsze Poranki I porządne śniadania!»: Mapowanie doświadczeń Rodzicielskich Podczas Lockdownu W Polsce Spowodowanego Pandemią COVID19”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 81, czerwiec 2022, s. 107-20, doi:10.18778/0208-600X.81.06.