Łaska-Formejster, A. „Funkcjonowanie łódzkich Agencji Pracy Tymczasowej W Opinii Zatrudnionych Przez Nie pracowników”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 81, czerwiec 2022, s. 85-105, doi:10.18778/0208-600X.81.05.