Grills, S. (2022) „Angażowanie zespołów: misje, zarządzanie i życie codzienne”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (81), s. 67–84. doi: 10.18778/0208-600X.81.04.