Pawłowska, B. (2022) „«Usłyszeć uśmiech» – praca emocjonalna przedstawiciela handlowego w kontekście interakcji z klientem przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie ”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (81), s. 45–65. doi: 10.18778/0208-600X.81.03.