Łaska-Formejster, Alicja. 2020. „Autonomiczność Pacjenta W Sieci – W Wybranym Obszarze Refleksji Teoretycznej I Analizy Empirycznej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 74 (wrzesień):5-25. https://doi.org/10.18778/0208-600X.74.01.