Janus, Edyta. 2017. „Terapeuta zajęciowy I Jego Rola W Pracy Z Osobami Z niepełnosprawnością, zagrożonymi Wykluczeniem społecznym”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 60 (marzec):57-67. https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.05.