Sońta, Monika, i Barbara Zych. 2022. „«Wreszcie możemy Mieć Wolniejsze Poranki I porządne śniadania!»: Mapowanie doświadczeń Rodzicielskich Podczas Lockdownu W Polsce Spowodowanego Pandemią COVID19”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 81 (czerwiec):107-20. https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.06.