Łaska-Formejster, Alicja. 2022. „Funkcjonowanie łódzkich Agencji Pracy Tymczasowej W Opinii Zatrudnionych Przez Nie pracowników”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 81 (czerwiec):85-105. https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.05.