Grills, Scott. 2022. „Angażowanie zespołów: Misje, zarządzanie I życie Codzienne”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 81 (czerwiec):67-84. https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.04.