Muster, Rafał. 2022. „Pandemia COVID-19 a Zmiana Modelu Pracy. Polska Na Tle krajów Unii Europejskiej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 81 (czerwiec):29-44. https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.02.