BUTRYM, M. Umiędzynarodowienie studiów wyższych – dla kogo zyski, dla kogo straty? . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, [S. l.], n. 74, p. 39-54, 2020. DOI: 10.18778/0208-600X.74.03. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/9107. Acesso em: 29 lip. 2021.