Łaska-Formejster, A. (2022). Funkcjonowanie łódzkich agencji pracy tymczasowej w opinii zatrudnionych przez nie pracowników . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (81), 85–105. https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.05