Grills, S. (2022). Angażowanie zespołów: misje, zarządzanie i życie codzienne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (81), 67–84. https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.04