(1)
Butrym, M. Umiędzynarodowienie studiów wyższych – Dla Kogo Zyski, Dla Kogo Straty? . FSOC 2020, 39-54.