(1)
Janus, E. Terapeuta zajęciowy I Jego Rola W Pracy Z Osobami Z niepełnosprawnością, zagrożonymi Wykluczeniem społecznym. FSOC 2017, 57-67.