(1)
Grills, S. Angażowanie zespołów: Misje, zarządzanie I życie Codzienne. FSOC 2022, 67-84.