(1)
Pawłowska, B. „Usłyszeć uśmiech” – Praca Emocjonalna Przedstawiciela Handlowego W kontekście Interakcji Z Klientem Przed Pandemią COVID-19 I W Jej Trakcie. FSOC 2022, 45-65.