(1)
Walczak-Duraj, D. Zmiany współczesnej Pracy, zawodów I Profesji. FSOC 2022, 5-27.