[1]
Janus, E. 2017. Terapeuta zajęciowy i jego rola w pracy z osobami z niepełnosprawnością, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. 60 (mar. 2017), 57–67. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.05.