[1]
Grills, S. 2022. Angażowanie zespołów: misje, zarządzanie i życie codzienne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. 81 (cze. 2022), 67–84. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.04.