1.
Zatylnyy V. Znaczenie „Historii Słowianobułgarskiej” Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej. Slav [Internet]. 5 czerwiec 2019 [cytowane 6 październik 2022];2:91-100. Dostępne na: https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4749