Zytka, Magdalena. „«Kukerzy» – przykład obrzędowości karnawałowej W Bułgarii”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec 5, 2019): 109–118. Udostępniono październik 6, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4751.