Zatylnyy, Vitaliy. „Znaczenie «Historii Słowianobułgarskiej» Paisija Chilendarskiego Dla Krytyki Historiograficzno-Literackiej I Jej Recepcja W Perspektywie Diachronicznej”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec 5, 2019): 91–100. Udostępniono październik 2, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4749.