Moroz-Grzelak, Lilla. „Słowiański Kompleks Europy? Wzajemne Relacje między Bułgarami a Zachodem”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec 5, 2019): 71–80. Udostępniono październik 6, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4747.