Banasiak, Jakub. „Wokół problemów Semantycznej Kategorii określoności/Nieokreśloności I Struktury Tematyczno-Rematycznej W języku bułgarskim I Polskim”. Slavica Lodziensia 2 (czerwiec 4, 2019): 45–50. Udostępniono październik 6, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/slav/article/view/4744.