Никодимова, Г. „Дипломатическата кариера на Константин Петкович”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 273-81, doi:10.18778/2544-1795.02.26.