Церан, Л. „Приносът на Иван Богоров към оформянето на българската преса през XIX век”. Slavica Lodziensia, t. 2, czerwiec 2019, s. 265-72, doi:10.18778/2544-1795.02.25.